Συστατική επιστολή

Συστατική Επιστολή για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων»
Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται από δύο Ακαδημαϊκούς Καθηγητές ή μία από Καθηγητή και μία από το χώρο εργασίας


Η συστατική επιστολή είναι  μορφοποιημένη σε  pdf.
Αν δεν έχετε τη νέα έκδοση του Adobe Reader
παρακαλούμε "κατεβάστε" την από τον παρακάτω σύνδεσμο