Μήνυμα ακαδημαϊκής συντονίστριας

 

       Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, του έντονου ανταγωνισμού, και των οικονομικών  κρίσεων, οι ανάγκες αυξάνονται για  στελέχη με γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες για την  αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και τη διαχείριση της γνώσης και των εξ αυτών παραγόμενων προβλημάτων.

Η δομή του προγράμματος μας καθώς  και το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι σύμφωνα με τα  διεθνή πρότυπα ενώ δίνεται  μεγάλη έμφαση ώστε οι φοιτητές να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, στον συνδυασμό θεωρίας και πράξης αλλά και να αναπτύξουν   ερευνητική  κουλτούρα.

Όλα αυτά συντελούνται, σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο αναγνωρίζει, εκτιμά και προάγει την άμιλλα και την ακαδημαϊκή αριστεία. Ο θεσμός των υποτροφιών, καθώς και η   δημοσίευση των καλυτέρων εργασιών των φοιτητών  σε διεθνή περιοδικά ή η παρουσίαση τους σε διεθνή  συνέδρια.

Παράλληλα, δίδεται έμφαση στην ποιότητα διδασκαλίας με κέντρο τον Άνθρωπο- φοιτητή,  στην αλληλεπίδραση διδασκόντων και διδασκομένων, και στη συνεχή επαφή με την πραγματική οικονομία μέσω των master class series και του θεσμού του Strategic Board. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιείται  συμπληρωματικά της δια-προσωπικής  διδασκαλίας των μαθημάτων η  χρήση  τεχνολογιών της νεφο-πληροφορικής. Επιπλέον, οι φοιτητές χρησιμοποιούν για τις εργασίες τους, on-line βάσεις δεδομένων καθώς   και ηλεκτρονικές πηγές πληροφοριών (όπως το emerald-library, science direct κ.α.).

Η ποιότητα και τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας  και συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, της ανάπτυξης νέων επαγγελματικών διεξόδων στους αποφοίτους, ενυπάρχει σε κάθε στάδιο της λειτουργίας των ΠΜΣ. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται στο σύγχρονο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, στην άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των διδασκόντων, καθώς και στις συνεργασίες με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού  και  Επαγγελματικούς Οργανισμούς.

Στην υψηλή ποιότητα των μεταπτυχιακών σπουδών συμβάλλουν   οι έμπειροι  καθηγητές του προγράμματος. Συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία που απέκτησαν ως στελέχη και ερευνητές σε μεγάλους   οργανισμούς   στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουν, επίσης, πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο.

Αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία επιλογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σηματοδοτεί   την μελλοντική επαγγελματική και επιστημονική σας σταδιοδρομία, σας καλούμε να εμπιστευθείτε το έργο και την επιστημονική συμβολή του Π.Μ.Σ. Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  σε αυτή σας την προσπάθεια.

Dr. Ειρήνη Σαμαντα

ΑκαδημαΙκή Συντονίστρια του Προγράμματος