Σύγχρονα δεδομένα

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, του έντονου ανταγωνισμού, και των οικονομικών κρίσεων, οι ανάγκες αυξάνονται για στελέχη με γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και τη διαχείριση της γνώσης και των εξ αυτών παραγόμενων προβλημάτων.

Η δομή του προγράμματος μας καθώς και το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι σύμφωνα με τα  διεθνή πρότυπα ενώ δίνεται μεγάλη έμφαση ώστε οι φοιτητές να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, στον συνδυασμό θεωρίας και πράξης αλλά και να αναπτύξουν ερευνητική  κουλτούρα.

Class