Στιγμιότυπα από τα Διεθνή Master Class Series που πραγματοποιήθηκαν το χειμερινό εξάμηνο σπουδών 2009-2010

Στιγμιότυπα από τα Διεθνή Master Class Series που πραγματοποιήθηκαν το χειμερινό εξάμηνο σπουδών 2009-2010


Στιγμιότυπα από τα Διεθνή Master Class Series που πραγματοποιήθηκαν το χειμερινό εξάμηνο σπουδών 2009-2010
21-23.10.2009

 

 

 
O Dr. Luiz Moutinho Professor of Marketing University of Glasgow U.K. (δεύτερος από δεξιά) μετά το πέρας της διάλεξης με συντελεστές του Ιδρύματος.
Θέμα σεμιναρίου: The Marketing Performance Rhyme: From Profit Pools, Future-Value Premiums and Predictive Dashboards to Share of Need Models and Stakeholder-Value Driven Metrics
 
 
 

 

   
O Dr. Jan Eklof Professor of Economic Statistics, Stockholm School of Economics, Sweden, (δεύτερος από αριστερά) μετά το πέρας της διάλεξης του με τους κ.κ. Ι. Καλαϊτζάκη, Γεν. Διευθυντή EPSI Hellas Ltd, κα Ειρ. Σαμαντά Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη, Π. Κυριαζόπουλο Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 
Θέμα : “Αξιολόγηση των εταιριών και των brand names σε περίοδο κρίσης”
   
   
Ο κ. Jim Savage  (δεύτερος εκ δεξιών) με τον Dr. Γρέβια HRM της Nokia-Siemens Networks την κα. Ειρ. Σαμαντα και τον Διευθυντή του προγράμματος Dr. Π. Κυριαζόπουλο μετά το πέρας της διάλεξης του.
Θέμα σεμιναρίου:

“Developing a Sustainable HR Strategy in Alignment with Business Objectives in a New Economic Model”